SAM

SAM

Followers

Sunday, March 29, 2009

Asadaian Osuwaban Monitik Kulintangan

Kinoruangan kow kikiawi noreetan mari dot romantik kabarasan ot titikan kulintangan lalanu dot pinakang. Nakalaga i Tobpine SRIXON sid walai di Mogoron Kimaragang tu mokianu dot boros pasal dit pinibabarasan daalo sid iso ot mitingan dot aku elaan ong sera. It boros dialo sid Mogoron Kimaragang irad diti "salam sejahtera semua, pada mesyuarat induk pesta kaamatan baru2 ini saya telah mencadangkan pada sidang agar satu pukulan kulintangan dari suku kaum kimaragang diadakan non-stop 24 jam dan dimasukkan ke dalam Malaysian Books Of Record, sila bagi komen dan sokongan dan sila berhubung kepada mantan yb albert adun sebagai pengerusi KDCA daerah KM". Tinomod ku noh ni post ku siti ilo tu oluwas ot soliw siti pituturanan. Okodok gima soliw id di Mogoron Kimaragang. Iti noh dogon dot simbar, aso karaatan dino cadangan di SRIXON. Nga kowosian ong it rineet titikan kulintangan lanu dot pinakang sino dino momoros dot Woyoon om randawi, Kowiliyo okoi poh, Impurasai sianai, Bandau nokobunsit, Naralas lomponungon Tunturu mangagarit Ompoopodon olumisan, Bandau id pogintangan. Amuso boh tarati mokirayow dot abagos om kasa'ap monitik kulintangan gisom asadaian om osuwaban ong kakali aso kosimbanon dat Bandau posorili palaga ad Tandek. Mangai kah dikoo, panaak kow rineet tasanong titikan kulintangan. Mogot ong ensasamadan poh tongo woyoon tokow gisom kembulai ot kosisianan daalo dino. Kotoluadan om kopiwosian dialoi SRIXON tu norikot it kosianan ginawo dialo kumaa sid Dusun Kimaragang. Tupono: Isai-isai sino id Tandek it randawi dot monitik, ong engin kow posokot dot ngaran dikoo sid "Malaysian Book of Record" umbal kow noh boh sumambat di Aman Albert Adun (mantan YB). Nota: Tiada sinopsis kali ini.

2 comments:

Umar al-Longobi said...

ong sabab dot ngaran, asarajat tokow moginangkus.

ong ngaran dot kosimbanon, okokopor tokow lumosok id gouton.

oh Kinoringan... isaika apatutno gulu sumimban.it bandau nokobunsit antawa i randawi notulaan.


ps: sia sukung juga bah. mogot laitu kan. tapi agenda perubahan bangsa jgn dilupakan kie.

SANGURU said...

saya amat suka dengan inisatif ini dan siap sedia untuk membantu apa2 yang boleh dibantu termasuk jadi tukang pukul (tagung totongik om manalasak)....