SAM

SAM

Followers

Thursday, June 25, 2009

Pindaan Akta Dalam Negeri

Sebanyak 33 akta di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri (KDN) termasuk amalan buang daerah akan dinilai dan dikaji semula bagi melihat kesesuaiannya dengan perkembangan semasa, sebelum dipinda. Antara akta yang akan dikaji semula ialah Akta Kediaman Terhad 1933, Akta Pencegahan Jenayah 1959, Akta Bahan Letupan 1957, Akta Benda-benda Kakisan dan Letupan dan Senjata Untuk Menyerang 1958, Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959, Akta Perniagaan Secondhand 1946, Akta Keadilan Jenayah 1953 dan Akta Pendaftaran Jenayah dan Orang-orang yang Tidak Diingini 1960. Oleh itu, rasanya adalah baik jika kajian semula akta ini dalam keadaan kini yang merumuskan keadaan negara aman, damai dan harmoni serta telah berubah berbanding masa dahulu yang terlalu banyak permasalahan.

1 comment:

SANGURU said...

terima kasih maklumat. Teruskan!